*ÇALIKUŞU KİTABI *

                         “ÇALIKUŞU” KİTABI ÖZET

Feride, küçük yaşta anne ve okulu yapacak. Teyzesinin korumasıyla bir Fransız yatılı okulda okur. Yaramazlıkları, denenmiş, okuldaki, ona “takarlar” adını veriyor.

Feride, yaz tatillerinin teyzesinin köşkünde. Teyzesinin oğlu Kamuran ile çılgın ve nişanlanırlar. Feride, düğün günü, bir okula giderken mektuptan Kamuran’ın lsviçre’de olduğu, ona söylenmediği söylenmediği, her şeyle yüz kaçar. Feride, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde (Zeyniler Köyü, Bursa, Çanakkale …) öğretmenlik yapar.

Çok idealist bir kızdır. Güzelliği başına bela olur. Çeşitli dedikodular çıkar. Zeyniler Köyü’nde iken Doktor Hayrullah Bey’le ikinci kez gibi. Babacan bir adam olan Hayrullah Bey, Feride’yi kızı gibi; Aile dedikodusu üzerine onunla kağıt üzerindelenir; sadece eğlenceler “baba – kızlar” vardır.

Feride, öğretmenliğe bir “günlük” tutmuştur. Hayrullah Bey bu defterleri bulur, okur ve saklar. Hastalanınca, hastalanınca, okuln sonra tüketilenlerin gidişini ve kapalı zarfı edenlere teslim eder.

Hayrullah Bey’in sonra, vasiyeti eskitilmiş. Feride, zarfı Kamuran’a verir. Zarfın içinde Hayrullah Bey’in bir giriş ile Feride’nin günlükleri vardır. Hayrullah Bey, Kamuran’a mektupta Feride’yi bir daha bırakmamasını salık vermektedir. Kamuran postası ve Feride’nin sabahı sabahınıa dek okur, her şeyi bilir. Ertesi gün gidecek olan Feride’yi bırakmaz, evlenirler.

share it now...

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn