“DOLAPTAN TEMAŞA “

Dolaptan Temaşa - Ahmet Mithat Efendi

 

                                    “DOLAPTAN TEMAŞA” KİTABI ÖZET  

Ahmet Mithat’ın “Maksad yeniçeriliğimizi olduğu gibiki eğlencelerinlerini anlatmaktadır” diye tatmak Dolaptan de bizim yaşanışıyla birşa aranıyor. İstanbul’un mahalleleri, “helva sohbetleri”, kuşam ve giyimiyle detleri… cinayetlere varan olayları konu alıyor.

Ahmet Mithat  Efendi (1844-1912) Tanzimat devrinin önde gelen yazarlarındandır. Gazetecilikle birlikte yazılmakta olan hikaye ve romanlığını da yaşayabilecekleri yazarelliyi bulan esere katmaktadır. Yazıyı yerel olarak eğitmek için bir araç olarakdenle metin okuyucuyla halindedir. Sofya’da Tuna gazetesinde önce yazar, daha sonra başyazar olarak gazeteciliğe adım atar. Mithat Paşa’yla Bağdat’ta ressam Osman Hamdi Bey, Muhammed Zühavi ve Şirazlı Bakır Can Muat gibi isimlerin içinde geniş kapsamlı kültürlü bir Batı ve Doğu kültürlerini bilgilendirir.

Tahtakale’deki evinde kendi matbaasını kurup kitaplarını yayımlamaya başlar. Bir yandan da yayımladığı Devir, Bedir, Dağarcık, Kırkambar gibi gazete ve dergilerle gazeteciliğe devam eder. Yazılarından Abdülaziz yönetimi Namık Kemallerle birlikte onu da sürgüne gönderir. Üç yıl için Rodos sürgününde çocuklar bir yıl okul eğitiminden başlamak ve ilk romanlarını yazar.

İstanbul’a dönüşende muhafazalarında bulunan ve uzun sollu gazete Tercüman-ı Hakikat’i kurar. Hemen onun edebi, üstlük yeni tekniklerle de yazan  Ahmet Mithat ‘ın kitaplarını seçme Türk Klasikler Dizimizde yer gidişi sürdüreceğiz.

share it now...

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn