BİR

One
واحد

Let's Learn Some Sentences

Mutfakta 1 (bir) kişi var.

Evde 1 (bir) muz kalmış.

A1 COURSE IS STARTING

September 27, 2021 - 17:30