EŞEK

DONKEY
حمار

Let's Learn Some Sentences

Eşek bana baktı.

Eşek yürüyor.

A1 COURSE IS STARTING

September 27, 2021 - 17:30