KİBAR xxx KABA

kind xx cruel
فظ xx ودود
سخت مزاج xx شائستا

Let's Learn Some Sentences

Ablam çok kibar.

Kadın kibar konuşuyor.

Kaba adam bağırdı.

Ahmet çok kaba.

A1 COURSE IS STARTING

September 27, 2021 - 17:30