MİLYON

Million
مليون

Let's Learn Some Sentences

Burada 500.000.000 (beş yüz milyon) kişi yaşıyor.

Bu tablo 1.000.000 (bir milyon) yıldır burada.

A1 COURSE IS STARTING

September 27, 2021 - 17:30